Szerzői jogok

A Visitour oldal felhasználói szabályozás 

www.utazasikozpont.hu

oldalra történő belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem: 

A www. www.utazasikozpont.hu oldalon  található tartalom az Visitour Travel Center Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona. 

A Visitour Travel Center Kft. fenntart minden, az oldal bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video-anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adat-bázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

Az Visitour Travel Center Kft. oldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Visitour Travel Center Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A oldalról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 

a) nem módosítja az eredeti információt, 
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. 

A oldal domain neve szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesül, annak felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az Visitour Travel Center Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. 

Az Visitour Travel Center Kft. oldalának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kiadó - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 

A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. 

Az Visitour Travel Center Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

Visitour Travel Center Kft. 
1119 Budapest Andor u. 19.. 
Tel: +36 1 999 12 05
E-mail: ÍRJON NEKÜNK
www.utazasikozpont.hu